ХӨШИГНИЙ ЗАГВАР СОНГОЛТУУД

Хулсан хөшиг Хулсан хаалт

Хулсан хөшиг хулсан хаалтыг зах худалдааны төвийн павильонуудын хаалга тусгаарлах болон нарны гэрэл бууруулах гална орчны тохижилтонд хэрэглэж болно