ХӨШИГНИЙ ЗАГВАР СОНГОЛТУУД

ТУУЗАН ХӨШИГ

/ MOTORIZED CURTAINS /

Туузан хөшиг нь Босоо шилэн ханатай танхим болон шилэн шийдэл тэй хана бүхий орон сууцны интерьерт илүү тохиромжтой.

 Энэ загварын хөшгийг  3 -7 метр өндөр цонхонд бүрэн автомат болон смарт удирдагатай хийвэл илүү тохиромжтой