ХӨШИГНИЙ ЗАГВАР СОНГОЛТУУД

 

 

ТАЙЗНЫ АВТОМАТ СМАРТ ХӨШИГ

 Энэ загварын хөшгийг  3 -7 метр өндөр цонхонд бүрэн автомат болон смарт удирдагатай хийвэл илүү тохиромжтой