Зөгийн үүр. Honey Comb Blind

ЗӨГИЙН ҮҮР 

Honey Comb Blind

 Цонхны рам дотор шилэнд наалдуулан хийнэ

зай талбай эзлэхгүй шилдэг шийдэл